Sözlükte "ülkü" ne demek?

1. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen erek, ideal.
2. Gerçekte olmayıp, yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.
3. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemiyecek olan, hep yalnızca gereklilik, yalnızca erişilmesi istenen erek olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkure, ideal.

Cümle içinde kullanımı

Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri! - H. E. Adıvar

Ülkü kelimesinin ingilizcesi

n. ideal, halo

Son eklenenler